Norsk Polarinstitutts bibliotek er offentleg. I tillegg til å vera eit forskingsbibliotek for tilsette i Polarinstituttet og Framsenteret, er vi opne for alle interesserte.

Du kan låne dei fleste bøkene våre anten ved å besøke biblioteket i Tromsø eller du kan bestille fjernlån gjennom eit anna fagbibliotek eller folkebibliotek.

Nokre avgrensingar gjeld:

  • Vi låner ikkje ut bøker som er utgjevne før år 1900.
  • Vi låner ikkje ut småskrifter, dagbøker, arkivmateriale eller sjeldne, sårbare dokument. Men du kan kjøpe kopiar.

Search in ORIA -BETA-

Polar bokkafe

Vi inviterer til litterært påfyll frå kalde strøk! Med jamne mellomrom utfordrar vi ulike gjestar til å fortelje om ei utvald bok frå vår store polarsamling.