Norsk Polarinstitutts bildearkiv

Kjøpe bilder?

Våre bilder er egnet for bruk i for eksempel publikasjoner, forsknings- og undervisningssammenheng, og også til privat bruk.

Vilkår:

 1. Bildene kan ikke brukes til annet enn det avtalte formål.
 2. Videresalg, oversendelse av bilder til tredje part, eller eksemplarfremstilling utover avtalen er ikke tillatt.
 3. Bilder kan ikke legges ut på internett uten at dette er avtalt. Ved avtale kan bilder brukes i max 640 pixler på lengste side.
 4. Norsk Polarinstitutt og fotografens navn skal oppgis sammen med bildet. Hvis det dreier seg om utsnitt må dette også oppgis.
 5. Leietaker skal vise aktsomhet ved bruk av bilder, slik at det ikke skjer til skade for/krenker eventuelle avbildede personer, jf. åndsverklovens § 45
 6. Bildene skal slettes etter bruk, og senest 6. mnd. etter leiekontraktens dato dersom ikke annet er avtalt. Er det behov for forlenget leie må Norsk Polarinstitutt kontaktes.
 7. Ett eksemplar av boka eller publikasjonen som inneholder bilder fra Norsk Polarinstitutts fotoarkiv skal sendes til Biblioteket ved Norsk Polarinstitutt.
 8. Leietaker er ansvarlig for at vilkårene overholdes. Bilder er ikke frigitt for bruk før leietaker har akseptert disse vilkår.
 9. Vederlag for fotografiske tjenester og arkivavgift faktureres leietaker når leietaker har akseptert disse vilkår.

Besøke bildearkivet?

Vil du besøke bildearkivet på Norsk Polarinstitutt i Tromsø, er det fullt mulig. Besøkende bes avtale besøk på forhånd.

Her kan du bla i en rekke fotoalbum og flere arkivskap med bilder. Bildene er systematisert på tema, sted og ekspedisjoner. Her finnes både et fangsthyttearkiv fra Svalbard, og permer med fangsthytter fra Grønland. Er du spesielt interessert har vi også et fartøyarkiv med bilder og data på fartøy som har operert i Arktiske og Antarktiske farvann.

Priser

  NOK
Bøker 800
Bøker, forside 1200
Tidsskrift 200-600
Tidsskrift, forside 800
Tidsskrift/ukeblader (kommersielle) 1200
Tidsskift/ukeblader, forside (kommersielle) 1800
Aviser – lokal 500
Aviser – landsdekkende 1000
Plakater – hele 1000
Plakater – del av 500
Postkort 1500
Kalender 800
Interiørutsmykking 1500
Utstilinger- museum 400
Utstillinger – andre 1000
Internett* – forside (kommersielle) 2000
Internett* – underliggende side (kommersielle) 1300
Internett* – forside 1000
Internett* – underliggende side 600
Film: stillbilder brukt i undervisning 300
Levende film pr. påbegynte minutt 4800
Reklame, lokal/presse, fagtidsskrift 1000
Reklame, riksdekkende media 1500
TV reklame 2500
Kinoreklame 2500
Film, stillbilder brukt i film/TV-program, 50% arkivavgift ved reprise 1000

Om bildesamlinga

Historiske bilder

Den historiske samlinga av bilder består av ca. 60 000 bilder fra polarområdene, og er unik i den forstand at mange forskjellige sider ved polarhistorien er dokumentert.

Norske polfarere og polarforskere tok tidlig i bruk tekniske nyvinninger, og det eldste fotografiet daterer seg helt tilbake til 1872. Allerede i 1888 brakte Fridtjof Nansen med seg fotografiapparat på sin ferd over Grønlandsisen. Kodak hadde samme året lansert et rullekamera som kunne ta 100 bilder, og dermed slapp ekspedisjonen å dra med mye tungt utstyr.

Bilder fra både norske og utenlandske polarekspedisjoner til nord og til sør finnes i samlinga. Kartlegging var en viktig del av ekspedisjoner til ukjente områder, og fra dette finnes systematiske serier av bilder fra både Svalbard, Grønland og Antarktis. Ulike former for forskning ble utført på mange ekspedisjoner, alt fra geologi til geofysikk og oseanografi finnes det bilder av i arkivet. Næringsaktiviteter i polare strøk, som gruvedrift på Svalbard, selfangst i Kvitsjøen, hvalfangst i Sørishavet, og landbasert fangst både på Grønland og Svalbard er representert i samlinga.

Moderne bilder

Polarinstituttet har pr. i dag mye feltbasert virksomhet på Svalbard og i havområdene utenfor Svalbard og i Antarktis. Ansatte som er på tokt- og feltarbeid tar bilder som arkiveres i bildearkivet. Dette er bilder av moderne forskning, bilder av kartlegging, og bilder av natur, dyr og planter. Med mange aktive ansatte som fotograferer ute i felt, har vi et bildearkiv som hele tiden vokser i omfang.

Områder

Fotosamlinga dekker blant annet følgende områder:

 • Alaska
 • Bjørnøya
 • Frans Josef Land
 • Grønland
 • Jan Mayen
 • Island
 • Novaja Semlja
 • Svalbard
 • Det Antarktiske kontinent
 • Bouvetøya
 • Peter I øy
 • Sydgeorgia
 • Sydshetland
 • Sør-Sandwich