Det faglige fokus for senteret er

Energi- og materieutveksling mellom hav, is og atmosfære vies stor oppmerksomhet. Det samme gjelder havisens tykkelse og utbredning i Arktis. Havsirkulasjonen i Arktis og dennes kobling til energistrømmen og isutbredelse er også et viktig tema for ICE.

Målet er å bidra med kunnskap som skal forbedre presisjonen i fremtidige klimamodeller. ICE øker prosessforståelsen gjennom studier i felt og prosessmodellering som senere i nært samarbeid med Norsk Klimasenter skal benyttes til å forbedre prosessbeskrivelsene i klimamodellene.

Effektene på økosystemene følges opp gjennom å integrere økosystemstudier i studier av endringer i det fysiske miljøet i isfylte farvann. Det er spesielt fokus på arter som er særlig avhengige av havisen, som isbjørn, enkelte selarter og ismåke. Målet er utvikle forståelse for økosystemprosesser som kan kobles til fysiske klimamodeller for å kunne gi bedre prediksjoner om hvilke konsekvenser klimaforandringer kan lede til i de biologiske systemene.

I Antarktis konsentrerer ICE seg om hvordan isbremmer påvirkes av endringer i klimaet (spesielt havtemperatur og sirkulasjon) samt hvordan isbremmene påvirker breisen i Antarktis. Et langsiktig prosjekt rundt Fimbulisen og Jutulstrømmen har derfor blitt initiert gjennom ICE.