Topografiske kart

  • TopoSvalbard – topografisk kartportal for Svalbard. Viser detaljert topografi og stadnamn, i tillegg til flyfoto og 3D-vising.
  • Svalbardkartet – temaatlas som viser eit rikt tilfang av miljødatasett på toppen av eit detaljert topografisk grunnkart.
  • TopoJanMayen – topografisk kartportal for Jan Mayen. Viser detaljert topografi og stadnamn.

Geologiske kart

Kartdata og historiske kartarkiv

  • Polarhistorisk kartarkiv – Databasen inneholder bl.a. kart fra arbeidet med navnsettingen på Svalbard, kart fra Grønland og tidlige Antarktis-kart.
  • Karttenester og kartdata – sjå karttenester du kan nytte i eigne applikasjoner og last ned kartdata for å lage eigne kart, gjere analyser osv.