mann med måleinstrument
Strålingsstasjon (sun-tracker og strålingsinstrumenter på stativet) samt meteorologiske instrumenter på den høye masta i bakgrunnen. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

Om forfatteren