Våre tjenester i Arktis

  • utleie av feltutstyr
  • utleie av kontorer og laboratorier
  • transport og lagringsmuligheter
  • sikkerhets-/feltkurs