Forskningsrådet har det overordnede ansvaret for forskningsstrategien i Ny-Ålesund.

Norsk Polarinstitutt ivaretar den norske vertskapsrollen i Ny-Ålesund og er kontaktpunkt for forskningen og aktivitet knyttet til forskningen her.

Forskningsmiljø

Forskningsmiljøene i Ny-Ålesund har etablert samarbeidsforumet NySMAC for utvikling av faglig og logistisk samarbeidet seg imellom.

NySMAC bidrar til å samle miljøene og unngå fragmentering. Norsk Polarinstitutt er sekretariat for forumet. NySMAC vil være en viktig samtalepartner for Norsk Polarinstitutt i  instituttets daglige arbeid med implementering og oppfølging av forskningsstrategien og i deres vertskapsrolle i Ny Ålesund.

Forskningen bidrar i klimatisk forskningsprogrammer og internasjonale nettverk som

Infrastruktur

Ny-Ålesund offers a wide range of shared scientific infrastructure. Scientists are welcome to rent workspace or space for instrumentation at one of these facilities.

Kings Bay Marine Laboratory

The Marine Laboratory is an experimental laboratory for research in marine ecology, physiology and biochemistry, as well as some physical sciences like oceanography, marine geology and ice physics. The laboratory is constructed with small rooms and laboratories equipped for different purposes, and it is suitable for a range of experimental research with system-control of experimental variables like room and water temperatures. It is also appropriate for experiments under ambient conditions such as seawater and light.

The Marine Lab is owned by Kings Bay AS, and booking is done through Research in Svalbard (RiS) dataportal. The deadline for booking space is 1 April every year.

Zeppelin Observatory

The Zeppelin Observatory at 475 masl. is an observatory for atmospheric research and monitoring. The Observatory is part of a network of very important global observatories for atmospheric measurements, and part of several regional and global monitoring networks.

The Observatory has several air inlets, and also meteorological instruments, radiation instruments and other samplers mounted on the roof. The building itself consists of several rooms, where the users keep their instruments. One room, the ”campaign-room”, is reserved for project-based measurement campaigns.

The Zeppelin Observatory is owned and managed by the Norwegian Polar Institute.

Questions regarding using the observatory for performing measurements can be directed to the station leader at Sverdrup Station.

Amundsen-Nobile Climate Change Tower (CCT)

The Climate Change Tower (CCT) with an height of 32 m host and operate many instruments, mainly to investigate energy budget in the surface layer, PBL dynamics and exchange fluxes (heat, momentum, chemicals) at the atmosphere–land interface.

The tower platform compiles of 17 modules and every third floor is connected to power and optical fiber. The fiber cable is connected to the CNR station to allow real time control and monitoring of measurements.

Questions regarding using the CCTower for performing measurements can be directed to the station leader at Dirigibile Italia.

Gruvebadet Atmosphere Laboratory

Gruvebadet is a common atmospheric laboratory located 1 km outside Ny-Ålesund. It was renovated in 2013. The building has several inlets on the roof, and host now atmospheric and aerosol instrumentations from CNR and NCAOR.
Inquiries about the laborotory can be directed to research@kingsbay.no.

Light Sensitive Cabin

The Light Sensitive Cabin is located 2.5 km away from the town, and can host instruments that require minimal light contamination. The cabin is connected to high-speed internet, and it is insulated to keep the temperature inside above freezing. The cabin has four domes on the roof. Two domes are already in use: one hosts the all-sky-camera (CNR) and the other hosts the Fabry-Perot Interferometer (KOPRI).

Inquiries about the cabin can be directed to research@kingsbay.no.

Logistikk

Alle besøkende i Ny-Ålesund må være gjester tilknyttet en stasjon, med unntak av VIP-er og media. Henvendelser til Kings Bay blir rettet til aktuell stasjon. Forskere fra nasjoner som ikke har egne stasjoner skal gå via Sverdrupstasjonen.

Hver stasjon vurderer mottatte forespørsler om støtte. Vuderingen innbefatter kvalitet på forskningen, kompabilitet med eksisterende forskning i Ny-Ålesund og personellets kompetanse og egnethet. Det gjøres også en vurdering mht. miljøpåvirkning og lover og forskrifter. Sysselmannen har en nyttig veileder for forskere på Svalbard.

Søknads-og bestillingsfristene for Sverdrupstasjonen er

  • 1. februar for vårsesongen
  • 1. april for sommersesongen og for marinelabben
  • 1. september for høst/vinter-sesongen.

Sverdrupsstasjonens veileder for søknader/bookinger (PDF)

Alle tjenester bestilles gjennom Research in Svalbard (RiS). Portalen håndterer bestillinger av transport (fly Longyearbyen–Ny-Ålesund), innkvartering, frakt, lager- og frysebehov, utstyr/støtte fra stasjoner, kontorer, sikkerhetskurs/våpen* fra Kings Bay, provisjon, kjemikalier, marint laboratorium og arbeidsbåten MS «Teisten».

Forskningsprosjektet må være registrert i RiS-portalen før du kan bestille tjenester. RiS-nummer blir tildelt noen dager etter registrering.

Bestill tjenester gjennom RiS

Etter bestilling i RiS kan supplerende detaljer vedrørende bestillinger til Sverdrup-stasjonen sendes til e-post til materialforvalter@npolar.no. Tilgjengelig utstyr finnes i Polarinstituttets varekatalog.

Sverdrupstasjonen er også med i EU-programmet INTERACT som tilbyr forskningstilgang til stasjonen. Les mer om INTERACT, søknadsfrister etc.

* Isbjørner ferdes hele året omkring Ny-Ålesund. Forskere i felt er pålagt å medbringe VHF-radio og rifle for egen sikkerhet. Norsk Polarinstitutt kan kun utstyre forskere ansatt ved Instituttet med våpen, andre forskere må leie våpen samt delta i obligatorisk våpentrening og sikkerhetskurs i regi av Kings Bay. Dokumentert skytekurs fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) eller Norsk Polarinstitutt kan erstatte våpentreningskurs.