fadgadgag

NP faktaboks

Bruker class np-f i ‘advanced’
(eller bør NP faktaboks bli default?)

Default accordion

tom class

sdfsadfdsafa

  • zcvzxvzx
  • sdfsfdsfs

dsfsdsdfsdfs

Tittelsfasfa

sdaadsgvadsgvasgafasfa

Bildetekst fjernes med stilark, det vises fint på frontend, men ikke på backend.
Custom lightbox viser bildetekst

yay! XD

karbonatsystemet
Karbonatsystemet Kalsiumkarbonat løses opp om likningen leses fra venstre til høyre, og dannes om likningen leses andre veien. Denne prosessen gjør at havet kan ta opp store andeler av den atmosfæriske CO2 uten at pH reduseres dramatisk. Men bufferkapasiteten har sin begrensning, og det er forventninger om at når denne effekten etter hvert avtar vil forsuringseffekten på grunn av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren forsterkes. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt (etter figur av University of Maryland)
karbonatsystemet
Karbonatsystemet. Kalsiumkarbonat løses opp om likningen leses fra venstre til høyre, og dannes om likningen leses andre veien.xxassaas.nynyny