Zeppelinobservatoriet i Ny-Ålesund

Med sin unike beliggenhet er Zeppelinobservatoriet ideelt for overvåkning av og forskning på globale atmosfæriske gasser og langtransportert forurensning. Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet, ved Ny-Ålesund på Svalbard, i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder. De dominerende meteorologiske forholdene gjør at målingene påvirkes minimalt av lokale forurensningskilder.

Kongsvegen geofysiske observatorium

Observasjoner av forskjellige atmosfæriske og glasiologiske aspekter ved likevektslinjen på Kongsvegen vil bidra til massebalanse-modellering og prosessforståelse og vil bidra til forbedret overvåking av det store området Spitzbergen som er dekket av isbreer

Havobservatorier

(inkl. ATAWIN, Framstedet, Fimbul).

Ny tekst

Terrestriske observatorier

Ny tekst