Marint dyreliv

TEKST HER (dette er samme som ingressen)Det er en nær kobling mellom økosystemer i havet og på land. Blant annet er det en utstrakt transport av energi fra sjø til land ved at hekkende sjøfugl bringer føde fra havet tilbake til land. I tillegg har noen sjøpattedyrarter tilhold på land i kortere eller lengre perioder i forbindelse med ungekasting og hårfelling. Drektige isbjørnbinner går i hi i snøen senhøstes.