Fokusområder

 • Atmosfærisk langtransportert forurensning. Inkluderer bl.a.
  • klimagasser,
  • ozon,
  • persistente organiske forbindelser,
  • aerosoler,
  • miljøgifter
 • Karakteristikk av arktisk atmosfære og studier av atmosfæriske prosesser og endringer.
 • Vekselvirkninger mellom aerosoler, skyer og stråling, og hvordan disse påvirker det arktiske klimaet.

Målinger

Et stort antall parametere overvåkes kontinuerlig ved Zeppelinobservatoriet.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Stockholms Universitet (SU) har også egne oversikter:

Atmosfæreforskning i Ny-Ålesund

Zeppelinobservatoriet tilhører en gruppe av svært viktige globale observatorier for atmosfæriske målinger, og er en del av flere regionale og globale overvåkningsnettverk, som:

Atmosfæreforskningen i Ny-Ålesund er koordinert i et flaggskipprogram som en del av Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) sin forskningsplan. Programmets formål er å etablere en unik internasjonal og langsiktig plattform for målinger og overvåkning, som støttes av alle forskningsinstituttene i Ny-Ålesund.

Flaggskipdokumentet inneholder også vedlegg som gir en oversikt over andre atmosfæriske stasjoner og atmosfæreparametere målt i Ny-Ålesund:

Fasiliteter

Strålingsstasjon ved Zeppelinobservatoriet

Polarinstituttets strålingsstasjon ved Zeppelinobservatoriet har målt infrarød og synlig solstråling siden 2012. Foto: Vittorio Tulli

Zeppelinobservatoriet har flere luftinntak, samt meteorologiske instrumenter, strålingsinstrumenter og andre prøvetakere montert på taket.

Selve observatoriet består av flere rom, hvor brukerne har sine måleinstrumenter. Ett rom, «kampanjerommet», er reservert prosjektbaserte målekampanjer.

Forespørsel om bruk av Zeppelinobservatoriet til overvåkning/kampanje rettes til:

Forespørselen må inkludere ferdig utfylt registreringsskjema (PDF, 0,1 MB).